(Pers) reacties op “Hoe hoort het eigenlijk… in Nederland?”

 

 “Zelfs voor de oorspronkelijke Nederlanders is dit boek leerzaam. Wie dit allemaal leest, onthoudt en

toepast is voor zijn hele leven ingeburgerd.” Paul Rosenmöller, programmamaker en presentator IKON,

voormalig voorzitter Participatie Vrouwen Etnische Minderheden PaVEM

 

 “Ik vertel nieuwkomers dat ze zich open moet stellen voor een leven vol verrassingen. Dit boek is een inburgeringboek

en naslagwerk in één. Het boek verklaart verrassingen die ik zelf heb ervaren als het gaat om ongeschreven contextgevoelige

regels over de balans tussen vrijheid en gezag, links en rechts, gelijkheid en zelfstandigheid en zelfkritiek en trots. Voor nieuwkomers is Nederland niet 'gewoon'." Ayaan Hirsi Ali, voormalig lid VVD-fractie Tweede Kamer

 

 “Wie dit veelzijdig compendium leest, begrijpt hoe lastig het is voor een buitenlander om zich in ons land te gedragen zoals het hoort. Maar weten we het zelf wel? “Een veelheid van ongeschreven regels en niet expliciet uitgesproken verwachtingen maakt dit boek ook bijzonder nuttig voor geboren Nederlanders.”  Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en voorzitter van Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling

 

 “Een nuttig en handig boek waarin heel wat bijna onbewuste vanzelfsprekendheden zijn opgetekend zodat we ze goed kunnen gebruiken om welbewust nieuwe vanzelfsprekendheden te scheppen voor eerste generatie, tweede generatie, derde generatie, vierde generatie, vijfde generatie enz Nederlanders.” Prof. Dr. A.M.L. (Fons) van Wieringen, voorzitter Onderwijsraad

 

 "Het boek hoort eigenlijk thuis op de scholen want het boek beval alle feiten en gegevens die de gemiddelde Nederlander moet weten wanneer hij of zij met succes het algemeen middelbaar onderwijs heeft doorlopen.” “De auteurs hebben kans gezien in zeer handzame vorm een enorme hoeveelheid informatie samen te pakken; zelfs de lijst met bekende Nederlanders ontbreekt niet" Prof. Dr. B. Smalhout, arts en columnist van de Telegraaf

 

 “Met mes en vork eten, niet met volle mond praten en geen schooluniform dragen. Als je in Nederland bent, moet je weten wat in dit land de gewoontes zijn. Die zijn misschien wel heel anders dan in het land waar je nu woont. In een boek over de Nederlandse manieren kun je hier alles over lezen. In het boek 'Hoe hoort het eigenlijk…. In Nederland?’ lees je onder andere over tafelmanieren en schoolregels.” Andrea Spoon, www.wereldkids.nl

 

"Van zo'n mooi, positief boek kunnen allochtonen en autochtonen nog iets leren." Minister Verdonk, minister van Vreemdelingenzaken en Integratie in Vrij Nederland.

 

 “…ik ben er oprecht blij mee. Want dit boek helpt mensen om te weten hoe het er in onze samenleving aan toe gaat, en dat is nuttig voor iedereen. We hebben er allemaal behoefte aan om te weten waar onze samenleving voor staat. En dan kan integratie een stuk soepeler verlopen." Minister Verdonk, minister van Vreemdelingenzaken en Integratie

 

 “Als Nederlanders zeggen dat ze gaan eten, is dat geen uitnodiging aan de gast, maar een sein om te vertrekken. Dit soort nuttige informatie voor mensen die willen inburgeren is te vinden in het boek 'Hoe hoort het eigenlijk... in Nederland'.” Minister Verdonk, minister van Vreemdelingenzaken en Integratie

 

 "Geen hoogdravende verhalen, wel kun je erin lezen hoe we met elkaar omgaan en dat kan de integratie een stuk soepeler doen verlopen," Minister Verdonk, minister van Vreemdelingenzaken en Integratie

 

  “Hoe moet je afval aanbieden? Wie is Marco Borsato? Vinden vrouwen het leuk om nagefloten te worden op straat? Hoe gaan kinderfeestjes? En hoe laat ga je naar een feestje dat om acht uur begint? Je kunt het bijna zo gek niet bedenken of het staat wel in de handleiding ‘Hoe hoort het eigenlijk in Nederland?’ Michiel Snik, Noordhollands Dagblad/GPD

 

 “Hoe hoort het eigenlijk is eigenlijk in Nederland?” is meer een soort mini-encyclopedie vol met handige tips en trucs. En een leerzaam geschiedenisboekje waarin ‘even’ het ontstaan van ons land wordt uitgelegd.” Michiel Snik, Noordhollands Dagblad/GPD

 

 “En het moet gezegd: het tweetal maakt de nieuwkomers in ruim 200 pagina's grondig wegwijs in de Nederlandse samenleving.” Paul Hazebroek, Radio Nederland Wereldomroep

 

 “…Hun handleiding is zelfs zo gedetailleerd dat ook geboren Nederlanders er nog wat van kunnen opsteken.” Paul Hazebroek, Radio Nederland Wereldomroep

 

 “Snel en Van der Zaag richten zich op het leven van alle dag. Ze beschrijven uitgebreid hoe Nederlanders hun kinderen opvoeden en hoe het onderwijs in elkaar zit. Ook komt aan de orde hoe in Nederland wordt bevallen (nog veel thuis), getrouwd ('met maar één persoon tegelijk'), en gestorven (52 procent laat zich cremeren).” Paul Hazebroek, Radio Nederland Wereldomroep

 

 “In tien bladzijden komt een handzaam overzicht van de geschiedenis voorbij. Van Michiel de Ruyter tot Pim Fortuyn, en van dijkenbouwers tot poldermodel en coffeeshop. Het staat er allemaal in. De trivialere feitjes: elke Nederlander fietst gemiddeld 854 kilometer per jaar. En een ieder van ons drinkt jaarlijks zo'n 165 liter koffie. Nederland is een echt koffieland, verzekeren de auteurs ons.” Paul Hazebroek, Radio Nederland Wereldomroep

 

 “Voor wie in Nederland komt wonen, is dit boek zonder meer een handige vraagbaak.” Paul Hazebroek, Radio Nederland Wereldomroep.” Paul Hazebroek, Radio Nederland Wereldomroep

 

 “…een gids voor elke nieuwkomer die zich hier zo snel mogelijk thuis wil voelen.” Rineke van Houten, VNG Magazine

 

  “…de uitspraken over de Nederlandse volksaard geven treffend weer hoe het er in de lage landen aan toe gaat en wie de bewoners zijn. Maar praktischer zijn de tips en weetjes in de ruim tweehonderd pagina’s daarvoor.” Rineke van Houten, VNG Magazine

 

“Wat is pakjesavond precies? Waarom trouwt men in Nederland met elkaar en hoe zit het met de ooievaars en de muisjes? Wat is het Kwakoe festival, hoe verzeker ik mijn gezin tegen ziektekosten? Hoe is de kinderopvang geregeld? Talloze onderwerpen passeren de revue: tafelmanieren, traditionele recepten, kringloopwinkels, vrijwilligerswerk, sporten, openbaar vervoer: mij dunkt dat het leven in Nederland tussen wieg en graf een stuk minder vraagtekens oproept na het lezen van Hoe hoort het eigenlijk…in Nederland? Rineke van Houten, VNG Magazine

 

“Buiten de tips bevat het boek veel feiten: over het landschap, de bodem, industrie, staatsvorm, grondwet en geschiedenis” Rineke van Houten, VNG Magazine

 

“…er staan heel veel weetjes bij elkaar en de uitspraken over de Nederlandse volksaard zijn vaak bijzonder treffend en humoristisch.” Henk Grundmeijer, Logeion

 

 De inburgeringcursus is voor de meeste Nederlanders een onmogelijke opgave. Veel doen we automatisch en denken er niet bij na. De mensen die het inburgeringexamen met succes doorstaan lijken soms meer van Nederland te weten dan de hier geboren en getogen mensen. Best wel grappig. Het boek “Hoe hoort het…” is een zeer compleet en prettig leesbaar boek over Nederland en zijn gewoonten. Een leerzaam inburgeringboek voor de één en voor de ander een naslagwerk over en voor Nederlanders….Het boek leest gemakkelijk en je verbaast je wat er allemaal voorbij komt. Een overzicht van de geschiedenis, tafelmanieren, dagelijkse omgangsvormen, wat is pakjesavond? Wat is het Kwakoe-festival? Triviale feitjes: hoeveel fietst de Nederlander en hoeveel koffie drinkt hij? Maar ook Nederlandse gezegden en spreekwoorden en uitspraken over Nederland en hun volksaard. Rob Bruintjes, OpMaat

 

  “Het boek van ruim 200 pagina’s behandelt in negentien clusters zaken als: de geschiedenis en het ontstaan van Nederland, onze feestdagen en evenementen, familiefeesten en andere belangrijke familiegebeurtenissen, gezondheidszorg, openbaar vervoer, onderwijs, sport en spel, eten en drinken, afvalinzameling en dagelijkse omgangsvormen. Het boek bevat allerlei leuke wetenswaardigheden. Het gaat over bevallen, cremeren, Michiel de Ruyter en Pim Fortuyn; over dijkenbouwers en ons koffiedrinken, over geboorteaangifte en kinderfeestjes. Verder zijn er Nederlandse gezegden en spreekwoorden opgenomen en uitspraken over Nederlanders en hun volksaard. Kortom, te veel om allemaal op te noemen.” Nanno S. van der Wiel, Burgerzaken & Recht

 

 “Dit boek is gewoon leuk en leerzaam genoeg om later van tijd tot tijd nog weer eens door te bladeren. Alles is gemakkelijk in het woordregister weer op te zoeken. Een aanbevelingswaardig cadeau. Daar hebben nieuwe Nederlanders iets aan.” Nanno S. van der Wiel, Burgerzaken & Recht