Ik schrijf boeken vanuit verschillende achtergronden en werkwijzen.

 

✧   Boeken met een missie zoals ‘Hoe hoort het eigenlijk… in Nederland?’.

       Het is bedoeld als gids voor iedereen die gedurende kortere of langere

       tijd – of voor altijd – in Nederland woont en bevat een schat aan informatie

       over vele aspecten van Nederland.’ Er zijn meer dan 25.000 exemplaren van

       verkocht. In 2014 verschijnt de 11e geheel herziene druk. Uitgeverij Gottmer, Haarlem.

       Co-auteur Janke van der Zaag.

Een ander voorbeeld is “Uitjes in de Zaanstreek”. Het boek ‘omschrijft niet alleen de bekendere uitjes,

       maar openbaart ook veel verborgen schatten.’ Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormerveer.

✧   Boeken in vervolg op tijdschriftartikelen. De informatie en teksten waren er al en hoefden alleen maar

       te worden aangepast voor een consistent verhaal in boekvorm. Voorbeelden hiervan zijn 'Hoe hoort

       het eigenlijk...op mijn trouwdag?' en de 'Trouwplanner Aftelkalender', beide verschenen bij uitgeverij

       Gottmer, Haarlem.

 

✧   Jubileumboeken of boeken in opdracht. Voorbeelden hiervan zijn: 'FKG architecten aan de Zaan' en

       'Overleven door verandering en innovatie / Survive by change en innovation' ter gelegenheid van het

       75 jarige jubileum van gastankrederij Anthony Veder in Rotterdam.

 

Aangesloten bij de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) en de Freelance Associatie (FLA)